Regenmeisje

Psychomotore therapie

Ingrijpende ervaringen worden niet alleen in het brein, maar ook in andere delen van je lichaam opgeslagen. Traumaverwerking vindt dus niet alleen plaats in het hoofd, maar ook in het lichaam.

Bij de verwerking van een ingrijpende gebeurtenis heb je de samenwerking tussen wat je denkt, voelt en doet nodig.

Een hernieuwd contact met de verdoving, prikkelgevoeligheid en hoge  stress, die zijn ontstaan na de ingrijpende ervaring, helpt hierbij.

In de groepsbehandeling gaan we leren om onze aandacht te richten op de stressreacties van je lichaam. Deze lijken onveranderbaar. Door op te merken wat er in de oefensituatie gebeurt leer je op een positieve en plezierige manier contact maken met je lijf. Dit geeft praktische handvatten om in het dagelijks leven toe te passen. Hierdoor leer je je lichaam beter gebruiken als middel om grenzen te stellen, keuzes te maken en emoties te reguleren.

Voor wie?

Mensen die in behandeling zijn voor klachten die ontstaan zijn na ingrijpende gebeurtenissen.