Intensieve ambulante traumabehandeling (IAT)

Traumacentrum Haarlem biedt een kortdurende en intensieve ambulante behandeling (IAT) van PTSS.

Tijdens een IAT-week krijg je iedere dag een sessie Exposure gecombineerd met een sessie EMDR. Hiermee wordt er gericht gewerkt aan het verminderen van je PTSS-klachten in een korte periode.

Dit intensieve programma kan onderdeel zijn van een langerdurende behandeling of worden ingezet als kortdurende module gericht op het verminderen van de PTSS-klachten.

Het IAT is ook geschikt voor de behandeling van ernstige en complexe PTSS.

Het ziet het IAT-traject eruit?

Tijdens de intakegesprekken wordt, samen met jou, een behandelplan opgesteld. Je krijgt jouw behandelplan aan het eind van deze intake opgestuurd zodat je het thuis rustig kan doorlezen. In jouw behandelplan staat o.a. de situaties beschreven waar de PTSS-behandeling zich op gaat richten Ook vindt je in het behandelplan informatie over de andere onderdelen van de behandeling: EMDR, Exposure en Psycho-Educatie.

Het IAT-behandelprogramma bestaat het uit één of twee weken. Voor beide weken geldt dat je elke dag een EMDR én een Exposure behandeling krijgt. Voorafgaande aan de behandeling en tijdens de behandeling is psycho-educatie voor jou en je naasten.

Jij en je familie/naastbetrokkenen worden voor de start van jouw behandeling uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst krijg je uitleg over de behandeling. Je naastbetrokkenen krijgen informatie over wat zij kunnen verwachten wanneer je thuisbent. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.

De EMDR en Exposure behandelingen worden individueel uitgevoerd.

We werken met verschillende behandelaren. Marcella Pommee doet altijd de intake en zal tijdens uw behandeling regiebehandelaar zijn. Zij is eindverantwoordelijk en coördineert jouw behandelprogramma.

Elke dag vindt tussen de middag een Multidisciplinair Overleg (MDO) plaats. De betrokken behandelaars bespreken de effecten van jouw behandeling. Van daaruit vindt er overdracht van de behandeling naar de volgende dag.

Kosten van het IAT programma

Het IAT-behandelprogramma wordt vergoed uit de basisverzekering ziektekosten.

Daarnaast vraagt Traumacentrum Haarlem bij aanvang van het programma ‘statiegeld’ van € 250 per week. Als er tijdens deze week (of 2 weken) geen absentie is wordt dit bedrag teruggestort. Indien er 1 of meerdere dagen worden gemist wordt dit verrekend met het statiegeld. De no-show bijdrage is €50,- per dag.

Aanmelding

Aanmelding kan bij Marcella Pommee.